Please wait
Carregant...

Si us plau afegir fins a 5 fotos, arxius de vídeo o àudio (màx: 30 mbar) per ajudar a explicar el problema.

Pujar fotos, vídeos o àudio pot ajudar a aclarir el seu problema i pot significar que es resolgui el problema com més aviat

La propietat està vacant

Esteu a punt de plantejar un problema contra una propietat vacant. Feu clic aquí per elevar una qüestió per part d'un inquilí a una propietat ocupada

*per exemple, d'estacionament limitat accés per a furgonetes o restriccions

O